BYGGLOV

Kom ihåg – informera dina berörda grannar om vad du ska göra! Det är mycket viktigt att bestämmelserna för byggtillstånd följs, eftersom föreningen granskas av kommunen och kan – om inte bestämmelserna följs – förlora rätten att besluta om byggtillstånd på området. Det ligger i vårt eget intresse 

Byggnadens yta = 30 m2, utvändigt mått. Inglasade uteplatser ingår i stugans totala byggyta

Byggnadens höjd får vara max 3 m, = där väggliv möter överkant tak. Taklutning, maximal vinkel får vara 27 grader, se nedan

 

Staket = understigande 110 cm. Inget byggtillstånd krävs.

Plank = staket, skärm, vindskydd överstigande 110 cm. Om uppsättning ska göras på tomtgräns ska sökande och granne vara överens. Sätts plank upp på egen tomt gäller 50 cm innanför tomtgräns. Ansökan om byggtillstånd krävs – avgiftsfritt.

En kolonistuga max 30 m2

Ett växthus max 10 m2 eller 5 m2

Ett förråd max 5 m2 eller 10 m2

Således om växthuset är 10 m2 får förrådet vara 5 m2 eller vice versa.

Öppen överbyggnad max 5m2 (fast tak över uteplats)

Byggnadens höjd enl. nedan

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close