Historik

Välkommen till Säter Koloniträdgårdsförening.

Föreningen bildades 1980, första konstituerande styrelsemöte gick av stapeln 11/3 1980. Ledamöterna var Tommy Jonsson, Roland Hedberg, Bertil Byberg och Svea Larsson,  suppleanter Bo Sandberg, Ulf Hederberg, Sture Johansson och Kristina Lövgren. 

På mötet beslutades att ”till kommunen hemställa, att Fastighetskontoret tar på sig utstakning av lotter i slutet av april månad och att kostnaderna härför bestrids av kommunen”.

1 juni 1980 hade föreningen 51 kolonister. I dag består Säter av 71 kolonilotter varav alla utom en är bebyggda.

Inom området finns en gemensamhetsanläggning bestående av klubbstuga samt två ytterliggare byggnader varav den ena innehåller kontor och förråd och den andra två st WC samt ännu ett förråd.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close