Bygglov

Går du i om- eller tillbyggnadstankar eller funderar du på att byta färg på din kolonistuga?

För att förenkla handläggningen av bygglovsärenden för våra medlemmar har föreningen en överenskommelse med kommunen att lottinnehavaren skall söka bygglov hos vår styrelse som kontrollerar att ingen avviker från de regler som gäller. Det är mycket viktigt att bestämmelserna för bygglov följs eftersom föreningen granskas av kommunen och kan, om inte bestämmelserna följs, förlora rätten att fatta beslut om byggtillstånd.

Här kommer då allt du behöver veta innan du startar.

Kom ihåg att informera dina grannar om vad du planerar och önskar göra.

Lämna in en skriftlig ansökan/ritning till styrelsen INNAN arbetet påbörjas

Total byggyta på tomten är 45 mplus 5 m2  öppen överbyggnad (fast tak på uteplats).  

Fråga alltid om du är osäker om vad som gäller just kring dina planer.

 • Kolonistugan får max vara 30 m2, utvändigt mått. Inglasade uteplatser ingår i stugans totala byggyta.
 • Byggnadens höjd får vara max 3 m, = där väggliv möter överkant tak. Taklutningens maximala vinkel får vara högst 27 grader, se bild i länken nedan.
 • Ett växthus max 10 m2 eller 5 m2
 • Ett förråd max 5 m2 eller 10 m2
 • Öppen överbyggnad max 5 m2 (fast tak över uteplats)
 • Byte av stugfärg, styrelsen tillfrågas

Regler för staket, häckar och träd

 • Staket understigande 110 cm. Inget byggtillstånd krävs.
 • Plank, staket, skärm, vindskydd överstigande 110 cm. Om uppsättning ska göras på tomtgräns ska sökande och granne vara överens. Sätts plank upp på egen tomt gäller 50 cm innanför tomtgräns. Ansökan om byggtillstånd krävs – avgiftsfritt.
 • Häck mot väg, inom området, ska vara max 160 cm.
 • Häck mot granne kan hållas högre om man är överens annars gäller 160 cm.
 • Försök att undvika träd som överstiger 4 meter. För allas trevnad och säkerhet

Ansökningsblankett för bygglovLadda ner

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close