Kompost

Kompostinstruktioner

  • På vår gemensamma kompost kan du lämna snabbt nedbrytningsbart material.
  • Du tömmer ditt kompostavfall så långt ut i komposten som möjligt, speciellt om du har tyngre avfall som grästuvor etc. Använd grepen, om du inte lyckas nå ut med skottkärran, då slipper andra flytta ditt kompostavfall. Allt för att hålla fin på komposten.
  • Har du sten och grusmaterial så lägger du det på anvisad plats på komposten.

Dessa saker kan du inte lägga på komposten. De skall lämnas på Johannedals återvinningscentral

  • Tryckimpregnerat virke och slepers.
  • Tjocka grenar och stammar, material som du själv inte komposterar.
  • Plast, metall och annat icke organiskt material.
    Ser du sånt i komposten, var snäll och plocka upp det och lägg det i avfallskorgen i skjulet.  Det är inte ditt skräp men det är din planet.
  • Lägg absolut inte invasiva växter som tex Lupiner, Jättebalsaminer, Jättelokan etc. i komposten.

Har du frågor eller funderingar, vänd dig gärna till kompostgruppen
Håkan Johansson lott 32
Lars Dahlberg lott 24
Martin Page lott 31

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close