Vatten

Vi har sommarvatten på Säter och stänger därför allt vatten vid säsongsavslutning.
Föreningen har en egen djupborrad brunn (80-90m). Vattenprover tas varje sommar. Resultatet anslås på anslagstavlan och under nyheter på hemsidan.

Vattenavstängning

Det är väldigt viktigt att du eller någon annan från din stuga deltar vid stängningen. För att du ska veta vad som förväntas av dig finns här en instruktion. Vid varje tillfälle ges även muntlig information vid klubbstugan.

Vattenavstängningen kan ta lång tid, upp till 3 timmar. Det är väldigt viktigt att ingen avviker från området förrän luften kommer genom ledingen och huvudkranen stängts.

Det är ditt ansvar, som stugägare, att kontrollera vattenavstängningen i din egna stuga.

Som en säkerhetsåtgärd när stugan lämnas för en längre tid, är det alltid bra att stänga huvudkranen. Detta även under sommarsäsongen för då slipper du ev obehagliga överraskningar.

Under vattenavstängning

  1. Obligatorisk närvaro i varje stuga. Kan du själv inte finnas på plats måste du se till att någon annan finns närvarande.
  2. Öppna alla dina kranar och låt dem stå öppna till dess att det endast kommer luft ur tappställena.
  3. Stäng därefter kranarna så luften kan tryckas vidare till nästa stuga i systemet.
  4. När kompressorn på Tunet, som blåser ur vattnet ur ledningarna, har gått klart, öppna då dina kranar och låt dem stå öppen under vintern. Ta bort och rengör eventuella silar som sitter på kranens utlopp.
  5. Stäng huvudkranen till din kolonilott.

Tack för att du sköter detta så bra!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close