Allmän information

Allt du behöver veta som kolonist på Säter koloniträdgård

Vi arrenderar våra lotter av Sundsvalls kommun med 5 år i taget. Kolonistugan får inte nyttjas som bostad mellan 1 okt – 30 april. Gäller ej helger och veckoslut.

Styrelsen gör vid vissa tillfällen ”syn” på området för att se till att nyttjanderättsavtalet efterlevs. Kolonilotten skall odlas till minst 30%. Med odling menas blommor, bär och prydnadsbuskar, frukt och prydnadsträd. Gräsmatta räknas inte som odling. Styrelsen tittar också på att häckar o träd inte vuxit sig för höga.

 • Avgifter
  Arrendeavgiften betalas varje år senast 30 november.
  Som ny ägare av en lott betalar en inträdesavgift till föreningen i samband med tillträdet av lotten. Nyttjanderättsavtalet erhålles i samband med tillträde.
  Medlemsavgiften betalas årligen senast 30 april.

 

 • Gemensamma möten och arbetsdagar
  Säsongen börjar med årsmöte och vattenpåsläpp.
  Två gånger under säsong, (2 tim/tillfälle), samlas vi till gemensam städdag där alla efter bästa förmåga lojalt deltar och utför sådana kollektiva arbeten som beslutats av årsmöte eller styrelsen. Alla tar med egna redskap för ändamålet och allt avslutas med gemensamt fika. Ej utförda arbetstimmar debiteras med 200kr/timme.
  Säsongen avslutas med höstmöte och vattenavstängning.
  Du hittar information om vattenavstängning under fliken ”Rutiner & Instruktioner” 

 

 • Städning av servicehus (ej klubbstugan)
  Vi har gemensat ansvar för städningen av servicehusets toaletter och duschar.
  Varje lott har 1 städvecka som rullar över säsong. Vilket innebär att varje lott har sin städvecka ca vart 3:e år.
  Schemat publiceras på hemsidan och anslås på anslagstavlan.

 

 • Gemensamma facititeter
  Klubbstugan kan hyras för 300kr per dygn (inom intervallet kl:12.00 – 12.00), kontakta Irja Wiklund 070-6776847.
 • Den är utrustad med glas, porslin m.m för ca 50 personer.
  Boulebanan får användas av alla som är intresserade.
  Grillplats, den gemensamma grillen tänds vid klubbstugan torsdagar kl:18.00 om vädret tillåter. Ta med egen mat o dryck och glatt humör.

 

 • Vägbommen är öppen alla dagar 06.00 – 21.00. Bommen hålls låst under icke säsong.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close