BEEhappy

   

Vi på Säter koloniförening samarbetar med BEEhappy!

BEEhappy har ett helhetstänk när det gäller naturen och samhället. Vi är alla en del av ekosystemet där växter, djur och människor samverkar. Därför strävar vi alltid efter att välja det bästa alternativet när det gäller olika val vi ställs inför: transporter, produkter m m. http://www.beehappy.se
Skötsel och omsorg av bisamhället utförs enligt ekologiska principer. De bisamhällen som nu finns på Säter Koloniträdgårdsförening bebos av Buckfastbin, som är vanligast förekommande i Sverige.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close